Bride smokey eyes
Daissy Torres Photography

Bride smokey eyes

Keywords: Bride (11), Getting Ready (13).