Bride smokey eyes
Daissy Torres Photography

Bride smokey eyes

Keywords: Bride (36), Getting Ready (39).